Harde en zachte return

Er zijn nog altijd heel wat mensen die elke zin op een nieuwe regel beginnen; dat vooral studenten hier al te vaak tegen zondigen heeft waarschijnlijk meer te maken met het feit dat ze niet goed weten wanneer een paragraaf begint en eindigt, maar kom. De returntoets wordt vaak onnodig veel gebruikt -te veel. Het resultaat is een versnipperde tekst die erg onrustig oogt.

In tegenstelling tot een tikmachine hoeft u in Word aan het einde van een regel geen return in te drukken. Typ rustig door: de overgang naar de volgende regel wordt automatisch door Word geregeld, al dan niet geholpen door geïnstalleerde grammatica. Dat automatisch overlopen naar een volgende regel wordt ook wel een zachte return genoemd, in tegenstelling tot de harde return die u via het toetsenbord kunt invoeren. In principe wordt in Word die return-toets enkel gebruikt om over te gaan naar de volgende paragraaf.

Een harde return wordt aangeduid met het paragraafteken. Dat kunt u echter enkel zien als u verborgen tekens zichtbaar hebt gesteld via het paragraaf-teken op de standaard-werkbalk.

Wilt u meer controle over wat er allemaal precies getoond dient te worden wanneer u de paragraaf-knop indrukt, ga dan naar Extra > opties > tabblad Weergave (Word 2003) of Officeknop > Opties voor Word > Weergave. Daar kunt u aan- of afvinken wat u wél en niet wenst te zien.